Zelf beslissen

Iedereen wil graag zeggenschap hebben over zijn of haar eigen leven. Wat merkwaardig dan, dat als zich een geschil voordoet, zo velen de neiging hebben om het bij een ander - een advocaat of een rechter - neer te leggen. Daarmee zeggenschap en autonomie uit handen gevend. Ligt het niet voor de hand om met elkaar in gesprek te gaan, eventueel onder begeleiding van een onafhankelijke derde zoals de mediator. Zo wordt het eigen probleem oplossend vermogen sterker. Ook praktisch voor de toekomst. En een stuk goedkoper.