Wil ik nu wel of geen mediation ?

Menigeen stuit op de vraag of mediation wel een goede aanpak is voor de situatie waarin men verzeild geraakt is. Niet alleen is er veel onduidelijkheid over wat mediation biedt, maar daarnaast komt vaak de vraag op of je dat nu wel wilt. Voor mensen met deze vragen werd de mediationtest ontwikkeld. Zodat je zelf kan onderzoeken of mediation wel of niet iets voor je is. Voor het doen van de test ga ja naar de link : mediationtest .