Wat is er nu eigenlijk aan de hand?

De wens om te begrijpen wat er nu eigenlijk aan de hand is, staat in een conflict zwaar onder druk. Soms is de handelwijze van de ander volstrekt onbegrijpelijk. Sterker nog, soms snap je ook van je zelf niet hoe het zo ver heeft kunnen komen. Omdat we het niet weten en begrijpen gaan we vaak snel tot invulling en inkleuring over. Zo spinnen we ons in ons eigen beeld in. Ik ben het slachtoffer; de ander is de dader. 'Zij zijn groot en ik is klein'.

Iedereen kent ook het gevoel van opluchting als er gezegd kan worden: 'Oh, nu begrijp ik wat je bedoelt!' Als helder wordt wat er nu echt speelt. Dan ontstaat er ruimte voor een echt gesprek. Van mens tot mens. De taak van de mediator is om dat gesprek mogelijk te maken.