Transformatieve Dialoog

Net zoals tussen personen, wil ook binnen groepen, gemeenschappen of zelfs landen wel eens een conflict ontstaan. De transformatieve begeleider of facilitator begeleidt het gesprek zodanig dat de communicatie van destructief constructief transformeert. Deelnemende subgroepen voelen zich krachtiger en kunnen daardoor ook beter naar elkaar luisteren. De uitkomst bepalen ze uiteindelijk zelf. Democratischer kan het niet. Dat is  heel wat anders dan een derde mogendheid die betrokkenen komt opleggen wat ze moeten doen. Een vorm van interventie die we maar al te veel zien plaats vinden op het wereldtoneel.