Luisteren

De belangrijkste klacht die ik veel hoor in mediations is, dat betrokkenen (allebei) vinden dat de ander niet goed luistert. Ik herken dat zelf ook als ik in een conflict dreig vast te lopen. De ander luistert niet naar mij. Maar zelf hoor ik ook niet goed wat de ander zegt. En daarmee beland je in een vicieuse cirkel. Herkenbaar?
Als mediator beschouw ik dan ook als een van mijn belangrijkste bijdragen, dat ik een situatie schep waarin geluisterd kan worden. Naar je zelf en naar de ander. Dat lucht op en maakt ruimte voor beweging. Uit de kringloop van het zichzelf herhalende debat in een richting die mijn clienten zelf willen.