Hoe wilt u geholpen worden?

Dat is een belangrijke vraag, als u een dienstverlener inschakelt.

Zoekt u iemand die - kost wat kost - de andere partij er onder krijgt, dan bent u bij iemand uit de onderwereld aan het goede adres!

Zoekt u iemand die u - binnen de juridische regels - helpt en vertegenwoordigt; iemand die de gerezen kwestie van u overneemt en voor u aanpakt (en daarbij wint of verliest), ga dan naar een advocaat. De advocaat is ook de aangewezen persoon om u te laten informeren over de juridische aspecten van een probleem.

Maar wat verwacht u, als u een mediator inschakelt?
Sommige mediators afficheren zich als inhoudelijk deskundig op een bepaald rechtsgebied, zoals bij voorbeeld het bouwrecht. Dat roept bij u - maar ook bij de andere partij - het vertrouwen op dat deze mediator u ook inhoudelijk helpt; en voorkomt dat u 'fouten' maakt in het nemen van uw beslissingen. Daarmee ligt onmiddellijk het risico van 'partijdigheid' op de loer. Daarover gaan ook de meeste klachten over mediators. Dat ligt voor de hand.

Ik beschouw mediation als een deskundigheid en specialisme op zich. Mijn clienten zijn volwaardige mensen die heel goed in staat zijn hun eigen beslissingen te nemen, maar zijn daartoe door een tijdelijke situatie (het conflict) niet goed in staat. In de mediation beschouw ik het als mijn taak om hen te helpen zichzelf te hervinden en van uit die helderheid de best mogelijke beslissing binnen de gegeven omstandigheden te nemen. Komen daar juridische aspecten bij kijken? Soms wel, maar de informatie daar over kan elders ingewonnen worden. Dat houd mijn rol helder. Voor me zelf én voor mijn clienten.