Mindfulness

Mindfulness

Inleiding
Conflicten leveren spanning en stress op. Mediators, leidinggevenden en ook medewerkers op verantwoordelijke posities weten dat als geen ander. In de medische wereld wordt MBSR (mindfulness based stress reduction) reeds lang met succes toegepast om aan stress en spanning gerelateerde klachten te behandelen. In de management wereld is mindfulness 'hot'.

Mindfulness is van wezenlijk belang voor degene die met conflicten werkt of anderzins wordt geconfronteerd met stressvolle situaties. In deze workshop 'Mindfulness' gebeurt dat niet louter als middel tot ontspanning. Er wordt geleerd en geoefend om tegelijkertijd ontspannen, wakker, aandachtig en vrij(er) van oordelen te zijn. Wat weer behulpzaam is om met meer zelfvertrouwen een rustpunt te zijn temidden van het spanningsveld van een conflict. Noodzakelijk voor iedere professional.

Doelgroep
De workshop 'Mindfulness' is bedoeld en vormgegeven voor mediators, maar ook zeer geschikt voor bij voorbeeld trainers, coaches, (interim) managers en leidinggevenden. Mindfulness is een algemeen en breed inzetbaar principe. In de workshop zal in het bijzonder worden ingegaan op de toepassing in conflictsituaties. Per workshop kunnen maximaal 10 deelnemers worden ingeschreven.

Doel van de training
De workshop is ervaringsgericht. Er wordt geleerd aan de hand van eigen ervaringsmomenten.

Leerdoelen zijn:

 • Inzicht verwerven in en ervaren wat het betekent om 'mindful' te zijn. Met een theoretisch fundament en verankerd in de eigen ervaring;
 • Onderzoek naar en het eigen maken van een persoonlijke manier om mindful te zijn;
 • Onderzoek naar en het eigen maken van een persoonlijke stijl om mindfulness in conflictsituaties;
 • Bewustwording van de eigen (voor) oordelen, opvattingen, gevoelens etc. die de openheid van mindfulness bemoeilijken en leren daarmee om te gaan;
 • Bevorderen om als professional met meer aandacht, ontspanning, zelfvertrouwen aanwezig te zijn;

Samengevat: Leren effectief mindfulness in te zetten.

Voorbereiding en aanpak van de training
In de workshop wordt enige aandacht gegeven aan theorie en kennisoverdracht en aan het aanleren van vaardigheden. Het zwaartepunt ligt evenwel bij de zelfreflectie van de deelnemer die door middel van gestructureerde oefeningen ervaart wat mindfulness voor hem of haar persoonlijk - en daarmee ook in de praktijk - kan betekenen.

Theorie:

 • wat is mindfulness;
 • achtergrond en mogelijke toepassingen in de praktijk;

Vaardigheden:

 • mindfulness herkennen
 • oproepen in je zelf;
 • oproepen bij anderen;
 • gebruiken in een conflictsituatie;

Attitude:

 • 'zijn' in plaats van 'doen';
 • aandacht . ontspanning . zelfvertrouwen

Onderdelen van de workshop
Op voorhand wordt enig studiemateriaal toegezonden.

Naast enige theorie zal de workshop grotendeels bestaan uit interactieve en andere oefeningen op de niveaus van geest, spraak en lichaam.

Deelnemers worden uitgenodigd hun persoonlijke manier van reageren op spanning en stress te onderzoeken en exploreren. Om van daar uit de weg naar mindfulness te ontdekken en ontwikkelen. Er wordt gewerkt met een werkboek, waarin de deelnemers hun ontwikkelingsreis kunnen bijhouden.

Als tweede onderdeel van de workshop zal in gestructureerde rollenspelen het geleerde en ervarene in de praktijk worden gebracht.

Mogelijkheden na afloop van de training
Mindfulness is als 'zijnstoestand' niet volledig in een workshop te leren, maar vraagt om voortdurende aandacht en onderhoud. Aan het einde van de workshop zullen de deelnemers mogelijkheden worden aangereikt om met de mindfulness beoefening verder te gaan; en om elkaar daarin te ondersteunen.

Door Fred van Welsem wordt verdere ondersteuning en coaching geboden.

Duur
De workshop duurt, exclusief de aan huiswerk te besteden tijd, 4 dagdelen.