Delen

Delen

Het werken met die delen of gewoontepatronen in onze persoonlijkheid die ons soms in de turbulentie van een conflict overnemen en ons ZELFvertrouwen ondermijnen.

Doelgroep
Iedereen die als professional regelmatig betrokken is bij conflicten en die temidden daarvan zijn innerlijk evenwicht moet bewaren of verkrijgen.

Degenen die willen deelnemen aan de workshop (gebaseerd op) Delen dienen eerst de workshop Center te hebben gedaan. Een combinatie van beide workshops is mogelijk.

Doel
Iedere deelnemer werkt tijdens de workshop met die delen in zijn / haar persoonlijkheid die geactiveerd worden in een conflict. Doel is met die delen meer vertrouwd te raken en om te leren van hun kwaliteiten gebruik te gaan maken.
Achterliggende visie van de workshop is dat de persoon van de deelnemer van doorslaggevende betekenis is voor het verloop van bij voorbeeld een onderhandeling of mediation.

Inhoud
Zij die - als onderhandelaar, mediator of anderszins - betrokken zijn bij conflicten, weten dat er in henzelf delen zijn die worden geactiveerd door wat er zich tijdens een conflict afspeelt. Men krijgt o.a. te maken met de eigen sympathieën en antipathieën; met de eigen behoefte om te sturen en te controleren etc. etc. In de workshop zullen die delen nader worden onderzocht. Gebruik wordt daarbij gemaakt van het model van de Internal Family Systems Therapy (IFS), ook wel aangeduid als het model van Selfleadership, ontwikkeld door prof. R.C. Schwartz.

 Deelnemers onderzoeken in een veilige omgeving die delen van hun eigen persoonlijkheid, die in een conflict worden geactiveerd; zij ervaren hoe deze met elkaar samenhangen en op elkaar en anderen reageren. Dat is de eerste stap.

  • Er wordt geleerd om deze delen te categoriseren. Door ze in eerste instantie in zichzelf te leren kennen, zal het later mogelijk worden om ze ook bij anderen te herkennen. Tweede stap.
  • Door vele experimentele oefeningen en rollenspelen zullen de delen zo vertrouwd worden dat de deelnemers na de workshop zelf met dit model van de delen verder kunnen in hun eigen dagelijks leven en in hun werk. Derde stap.

Duur
Twee aaneengesloten dagen, met een terugkomdag.