Center

Center

Doelgroep
Iedereen die als professional regelmatig betrokken is bij conflicten en temidden daarvan zijn innerlijk evenwicht moet bewaren of verkrijgen.

Doel
Iedere deelnemer ontwikkelt tijdens deze workshop een voor hem / haar passende methode om in dynamisch evenwicht (Center, Zelf) te komen en te blijven. Innerlijk in balans en naar buiten effectief.
Achterliggende visie van de workshop is dat de deelnemer als persoon van doorslaggevende betekenis is voor het verloop van bij voorbeeld een onderhandeling of een mediation.

Inhoud
De workshop is gericht op de eigen ervaringen van de deelnemers. Stap voor stap wordt inzicht verworven in hoe de deelnemers als personen (automatisch) reageren als zij in een conflict moeten functioneren; waarna er alternatieven worden ontwikkeld.

  • Zelfkennis verwerven door mentale, emotionele en lichamelijk ervaringen. Dat is de eerste stap.
  • De mogelijkheid om boven deze automatische reactiepatronen uit te stijgen door zich beter bewust te worden op welk niveau (mentaal, emotioneel en/of lichamelijk) de deelnemers de neiging hebben te reageren en hoe zij dat doen. Tweede stap.
  • De mogelijkheid ervaren om niet meer bepaald te worden door de eigen (automatische) reactiepatronen en de vrijheid om van uit dat evenwicht keuzes te maken.
  • De deelnemers leren hun persoonlijke weg naar dat Center. In het Engels wordt dat een toestand van "mindfullness" genoemd; de Nederlandse aanduiding zou "tegenwoordigheid van geest" kunnen zijn. Derde stap.
  • Het geleerde door middel van rollenspelen ervaren en toepassen. Vierde stap.

Duur
Een dag