Kosten

De kosten bestaan uit het honorarium, vermeerderd met eventuele kosten.

 Als uitgangspunt voor het honorarium voor zakelijke vergaderingen geldt een bedrag van € 200,- exclusief BTW per uur.

 Voor non-profit organisaties en particiulieren gelden andere afspraken / tarieven.

Andere afspraken zijn mogelijk.