Mijn stijl

De mediation stijl van Fred van Welsem

Mediators komen van verschillende professionele achtergronden. Sommigen zijn jurist, anderen psycholoog etc. Die achtergrond is mede bepalend voor hun aanpak van de mediation.

Er worden in grote lijnen twee stijlen van mediation onderscheiden:

  1. Op de inhoud van het geschil gerichte mediation. Doel van de mediation is het geschil inhoudelijk op te lossen.
  2. Op de communicatie gerichte mediation ( ook wel eens aangeduid als transformatieve mediation ). De aandacht wordt gericht op verheldering van ingenomen standpunten en achterliggende behoeften. En op de communicatie tussen betrokkenen. Iedere verbetering daarvan is een vooruitgang. Deze verheldering van wat men echt wil en verbetering van de communicatie kunnen betrokkenen leiden tot een door hen gewenste uitkomst van hun geschil.

Fred van Welsem heeft een juridische achtergrond als advocaat en volgde een opleiding psychotherapie. Tevens genoot hij opleiding en heeft hij ervaring in beide stijlen van mediation. Zie verder diens uitgebreide CV op deze website.
Zijn stijl is gebaseerd op het werk van  het Instituut van Studie van Conflict Transformatie, in welke stijl hij ook gecertificeerd is als mediator en trainer.
In zijn werkwijze kijkt hij verder wat er op het huidige moment voor deze betrokkenen behulpzaam is en kiest dan voor de meest geëigende aanpak.

Bovenal is hij van mening dat een geschil iets is dat om aandacht vraagt. Voor een conflict weglopen of er een strijd van maken lost niets op.
Stil staan bij het conflict en zich afvragen wat er écht aan de hand is geeft de kans:

  • om er een les uit te trekken
  • en zinvolle passende stappen te ondernemen waardoor het conflict een prikkel is geworden voor een positieve verandering in situatie en/of leven.

De drie aandachtspunten bij deze integrale aanpak van mediation zijn derhalve :

  • Hoe wordt de best mogelijke uitkomst bereikt ?
  • Hoe wordt verduidelijkt wat men echt wil en hoe wordt de communicatie verbeterd ?
  • Wat valt er van dit conflict te leren en wat kan daarmee gedaan worden ?