Kosten

De kosten van de mediation bestaan uit het honorarium van de mediator en eventuele overige kosten.

Als uitgangspunt voor het honorarium voor zakelijke mediations geldt een bedrag van € 200,- exclusief BTW (€ 242,- inclusief BTW) per uur.
Voor een mediation in de persoonlijke sfeer betaalt u € 200,- inclusief BTW (€ 165,29 exclusief) per uur.
De kosten van de mediation worden in beginsel door betrokkenen gezamenlijk gedragen.
Deze bedragen kunnen worden aangepast aan de omstandigheden als spoedeisendheid; grote - of geringe - financiële belangen; financieel on- of minvermogen etc.
Ook andere afspraken zijn bespreekbaar.

Het afgesproken tarief wordt vastgelegd in een schriftelijke "Mediation-overeenkomst" of correspondentie.
In beginsel draagt iedere partij voor een gelijk deel bij in de kosten van de Mediation. Daarvan kan in onderling overleg worden afgeweken.

Het eerste gesprek is om te beginnen bestemd  om nader kennis te maken en om u - voor zover nodig - nader te informeren over de gang van zaken van de mediation.
Schriftelijke informatie blijkt in de praktijk niet altijd voldoende te zijn. Pas als voor u de aanpak voldoende helder is en u er zeker van bent dat u mij als mediator wilt, zal de mediation zelf aanvangen.
Tot dat moment zijn er geen kosten verschuldigd.