Keuze mediation

Hieronder treft u aan een tabel met kenmerkende verschillen tussen het voorleggen van uw geschil aan de rechter (arbiter of bindend adviseur) en de keuze voor mediation.

Onderaan vindt u een link waar u een zelftest vindt of mediation een geschikte aanpak voor uw situatie is.

Voorleggen aan de rechter
Mediation
De verantwoordelijkheid voor de uitkomst van het geschil wordt bij een derde (de rechter) gelegd De verantwoordelijkheid voor de uitkomst van het geschil blijft bij uzelf
U geeft het geschil dus uit handen en heeft geen grip meer op de uitkomst U houdt de regie in eigen handen en hebt volledig grip op de uitkomst
De rechtsgang is openbaar Mediation is vertrouwelijk
In een procedure kunt u winnen of verliezen In de mediation streeft u naar een win situatie voor alle betrokkenen en kunt u dus niet verliezen (alleen tijd)
De rechtsgang is gericht op wat er in het verleden is gebeurd, op rechten en op wie er nu gelijk heeft (gelijk krijgt!) De mediation is gericht op de toekomst en probeert tegemoet te komen aan de belangen van alle betrokkenen
U kunt in een procedure gedwongen worden of een ander daartoe dwingen De keuze voor mediation is vrijwillig; u kunt de andere betrokkene(n) daartoe uitnodigen als u zelf niet uit een geschil lijkt te komen
Zoals bekend kost een procedure veel tijd en zijn er hoge kosten aan verbonden Vaak kan een mediation in relatief weinig tijd worden afgerond wat sterk kosten besparend werkt. Daarenboven worden de kosten van de mediation door betrokkenen gezamenlijk gedragen
Na een procedure is de relatie tussen partijen vaak sterk verslechterd

Als u er in slaagt met begeleiding van een mediator samen een geschil op te lossen is de relatie daarna sterk verbeterd

Klik hier om met een zelftest te onderzoeken of mediation iets voor je is.