Coaching - counseling - supervisie - zelfreflectie

Mensen die beroepsmatig met conflicten moeten omgaan - zoals advocaten, managers, ondernemers, onderwijzenden, werkers in de gezondheidszorg, mediators etc. – werken regelmatig onder spanning. Zeker deze groep moet daarbij ter zelfbescherming grenzen trekken. Dat gebeurt vaak onbewust. Er ontstaan dan vaste werkwijzen of patronen om met conflicten om te gaan.

Op momenten van zelfinzicht stelt men zich dan de vraag of men op deze manier nog wel optimaal functioneert. In hoeverre men zichzelf nog wel in het werk terugvindt; of men nog wel vreugde ervaart in wat men doet en of men nog wel echt effectief optreedt. De vraag komt dan boven welke delen er in onze persoonlijkheid actief zijn, die ons het geïnspireerd optreden - zeker in een conflict - moeilijk of onmogelijk maken.

Door Welstone wordt de mogelijkheid van individuele coaching / counseling / therapie / supervisie / begeleide zelfreflectie aangeboden.

Gebruik wordt gemaakt van de "Selfleadership methode", ontwikkeld door Richard C. Schwartz. Fred van Welsem en Laura Stone zijn in de Verenigde Staten geregistreerd als IFS-therapeut (NB.: nog niet in Nederland als officiële vorm van therapie erkend. Voor meer informatie zie (www.selfleadership.org ). Tevens wordt hun benadering gevoed door hun eigen beoefening van mindfulness – meditatie.

Wat de vraag om ondersteuning ook is - counseling, coaching, therapeutisch of begeleiding bij zelfreflectie - steeds staat de vraag centraal hoe de balans en het evenwicht te (her)vinden tussen de eigen innerlijke ruimte en het actief en effectief in de wereld opereren.