Coaching - supervisie - counseling

Mensen die beroepsmatig met conflicten moeten omgaan - zoals advocaten, managers, ondernemers, onderwijzenden, werkers in de gezondheidszorg, mediators etc. - verkeren regelmatig in een spanningsveld. Zeker deze groep moet daarbij ter zelfbescherming grenzen trekken. Dat gebeurt vaak onbewust. Er ontstaan dan vaste werkwijzen of patronen om met conflicten om te gaan.

Op momenten van zelfreflectie stelt men zich dan de vraag of men op deze manier nog wel optimaal functioneert. In hoeverre men zichzelf nog wel in het werk terug vindt; of men nog wel vreugde ervaart in wat men doet en of men nog wel echt effectief optreedt. De vraag komt dan boven welke delen er in onze persoonlijkheid actief zijn, die ons het geïnspireerd optreden - zeker in een conflict - moeilijk of onmogelijk maken.

Door Welstone trainingen wordt de mogelijkheid van individuele coaching / supervisie / counceling aangeboden. Gebruik wordt gemaakt van de "Selfleadership methode", ontwikkeld door Richard C. Schwartz (www.selfleadership.org).