Een 'mislukte' mediation ?

De hele buurt bemoeide zich er mee. Met de snel opschietende boom bij de familie Van der Es, die overlast opleverde bij familie Last. Er vielen niet alleen lelijke woorden, maar ook werd er troep in de tuin gevonden die 'natuurlijk' van de 'andere partij' kwam. In de mediation vielen harde woorden. Maar er ontstond wel duidelijkheid over wat er echt speelde en wat er ten onrechte bij was gehaald. De buren werden in de mediation geen vrienden. En uiteindelijk moest de rechter oordelen. De boom moest er uit. Maar de rust in de buurt was weer gekeerd en er was een einde gekomen aan de  valse beschuldigingen meer over en weer. De rust in de buurt was weergekeerd. Een 'mislukte' mediation?

Nee, ik beschouw een mediation als geslaagd als het gesprek gevoerd is; en er helderheid is ontstaan over wat er echt speelt en wat onnodige 'ruis' is. Soms is als gevolg daarvan het hele geschil uit de wereld. Maar soms blijft men het oneens en  is het nodig dat een derde oordeelt. Daar is dan niets mis mee.