Conflict als kans ??

Het hebben van een conflict is niet fijn. Dat kan iedere ervaringsdeskundige (en wie is dat niet?) beamen. Onze eerste reactie is die van vluchten (ontkennen, negeren, niet over spreken, etc) of vechten (juridiceren, hulptroepen zoals een advocaat inschakelen, de ander eens stevig aanpakken). Er is een andere weg. Ieder conflict heeft wel iets te melden en ons dus iets te leren. En vraagt dus om aandacht. Aandacht om te onderzoeken wat er echt aan de hand is. Dat kan je samen doen. Of met behulp van een behulpzame derde. De mediator, die het je mogelijk maakt in een veilige omgeving te onderzoeken wat er speelt. Ruimte biedend voor alle elementen: persoonlijke, emotionele, zakelijlke, organisatorische, juridische etc. Om jullie te ondersteunen in jullie eigen zoektocht over wat voor jullie de beste uitkomst van het conflict is.