Blog van Fred van Welsem

Subscribe to RSS - Blog van Fred van Welsem

Van debat naar dialoog

Met de ondersteuning van een mediator kan de woordenstrijd van het debat ( Een debat is een discussievorm waarbij het de bedoeling is een stelling te verdedigen of juist te bestrijden; wat heel vaak leidt tot twee monologen )  transformeren naar de rijkdom van een dialoog ( Een dialoog is een gesprek tussen twee of meer mensen, waarin een vrije gedachtenwisseling plaatsvindt, wat tot nieuwe inzichten leidt bij de betrokkenen )

De belofte van mediation

De belofte van mediation is dat het de gelegenheid biedt (weer) op een positieve, opbouwende manier met elkaar in gesprek te gaan. Zodat op zelfstandige wijze kan worden gezocht naar een uitkomst waar jij als deelnemer mee vooruit kunt. Dat is wat anders de hulp die je krijgt van een 'deskundige derde', die dan voor jou bepaalt hoe het verder moet. Als je dat zoekt moet je bij een advocaat / rechter aankloppen.

Niet voor rede vatbaar

Maar al te vaak hoor ik van mensen die de mogelijkheid van een mediation  overwegen dat de ander 'niet voor rede vatbaar is'. Dat wordt van elkaar gezegd, terwijl men zichzelf zeer redelijk vind. Raar is dat. De werkelijkheid is dan ook anders. Als je de moed hebt het gesprek aan te gaan moet je wellicht door een paar zure appels heen bijten.  Dat valt niet altijd mee en een ervarenmediator  kan daar zeer behulpzaam bij zijn. Maar er blijkt dan altijd wel een basis te zijn voor een redelijk gesprek.

Communicatie

Het grootste communicatieprobleem is dat we niet luisteren om te begrijpen.
We luisteren om te antwoorden.

Het is een van de taken van de mediator om je te helpen dit te doorbreken. Zodat je weer echt kunt luisteren. Naar je zelf en naar de ander.

Wil ik nu wel of geen mediation ?

Menigeen stuit op de vraag of mediation wel een goede aanpak is voor de situatie waarin men verzeild geraakt is. Niet alleen is er veel onduidelijkheid over wat mediation biedt, maar daarnaast komt vaak de vraag op of je dat nu wel wilt. Voor mensen met deze vragen werd de mediationtest ontwikkeld. Zodat je zelf kan onderzoeken of mediation wel of niet iets voor je is.

Hoe zien we elkaar in een gesprek?

Op het moment dat je de ander weer als 'mens' ziet en ervaart - in plaats van als 'vijand', 'tegenpartij', 'vreemdeling', 'racist' etc. - dan neemt het gesprek vaak een verrassende wending en gaan er nieuwe deuren open. Dát is zo mooi aan mediation.

Praten als Brugman

We kennen allemaal die situatie wel. Je kan praten als Brugman, maar de ander hoort je helemaal niet. Wat we vaak niet onderkennen dat we zelf nog wel eens het zelfde doen. We zijn bezig met onze eigen monoloog, zonder ECHT te luisteren naar wat de ander te zeggen heeft.
Daarmee ontnemen we ons zelf de kans om nieuwe informatie op te nemen. Dat is jammer. Op zo'n manier maken we geen vooruitgang.

Als de storm voorbij is

'Blijf niet hangen in gemaakte fouten en mislukkingen, want dit vervult je geest alleen maar met boosheid, spijt en depressie. Leer ervan en doe het beter in de toekomst.'
Swami Sivananda

 

Een goede afronding leidt tot een goed begin

Als je er in slaagt om een moeilijke periode in je leven - zoals een conflict of een echtscheiding - goed af te ronden, dan heb je een goede en stevige basis voor een nieuw begin. Soms is het behulpzaam om hierbij de hulp van een deskundige derde, zoals een mediator of echtscheidingsbemiddelaar, in te schakelen

Als alles lijkt tegen te zitten

'Als alles lijkt tegen te zitten, bedenk dan dat een vliegtuig tegen de wind in opstijgt'
(Henri Ford)

Pagina's