Blog van Fred van Welsem

Subscribe to RSS - Blog van Fred van Welsem

Hoe wilt u geholpen worden?

Dat is een belangrijke vraag, als u een dienstverlener inschakelt.

Zoekt u iemand die - kost wat kost - de andere partij er onder krijgt, dan bent u bij iemand uit de onderwereld aan het goede adres!

Zoekt u iemand die u - binnen de juridische regels - helpt en vertegenwoordigt; iemand die de gerezen kwestie van u overneemt en voor u aanpakt (en daarbij wint of verliest), ga dan naar een advocaat. De advocaat is ook de aangewezen persoon om u te laten informeren over de juridische aspecten van een probleem.

Specialisme in mediation ?

Maar al te vaak word ik benaderd met de vraag of ik specialist ben in een bepaald rechtsgebied in mediation. Zoals bij voorbeeld het arbeidsrecht of bestuursrecht. Die vraag komt voort uit een veel voorkomend misverstand. Want mediation is op zichzelf al een specialisme. De kunst van mediation is om mensen in de gelegenheid te stellen en te ondersteunen om het gesprek te voeren over waar het werkelijk om gaat. Dat is veel breder en omvattender dan alleen het beperkte juridische kader. Daar gaat het alleen maar om winnen of verliezen.

Een 'mislukte' mediation ?

De hele buurt bemoeide zich er mee. Met de snel opschietende boom bij de familie Van der Es, die overlast opleverde bij familie Last. Er vielen niet alleen lelijke woorden, maar ook werd er troep in de tuin gevonden die 'natuurlijk' van de 'andere partij' kwam. In de mediation vielen harde woorden. Maar er ontstond wel duidelijkheid over wat er echt speelde en wat er ten onrechte bij was gehaald. De buren werden in de mediation geen vrienden. En uiteindelijk moest de rechter oordelen. De boom moest er uit.

Met een mediator maak je het gesprek (weer) mogelijk

Soms komt het voor dat je in het gesprek vast loopt. Je merkt dat het gebeurt. Je ziet dat jullie in kringen aan het ronddraaien zijn. En op de een of andere manier wil het maar niet lukken het gesprek weer op gang te brengen. Dat is het moment waarop een mediator uitkomst bied. Het proberen waard !

Dienstbaar

Als mediator ben ik dienstbaar aan wat jullie als deelnemers van het gesprek willen. Jullie beslissen wat er voor jullie belangrijk is om besproken te worden. Het kan zijn dat je het strikt zakelijk wilt houden. Of juist niet, en wil je juist de pijnpunten die er spelen bespreken. Met elkaar beslissen jullie hoe dat verder in zijn werk gaat. Het is aan jullie om ook op het punt van de gespreksonderwerpen vast te houden aan wat je wilt; of juist mee te geven. Of eventueel de mediation te beeindigen. Vrijwilligheid is immers een van de hoofdkenmerken van de mediation.

Van debat naar dialoog

Met de ondersteuning van een mediator kan de woordenstrijd van het debat ( Een debat is een discussievorm waarbij het de bedoeling is een stelling te verdedigen of juist te bestrijden; wat heel vaak leidt tot twee monologen )  transformeren naar de rijkdom van een dialoog ( Een dialoog is een gesprek tussen twee of meer mensen, waarin een vrije gedachtenwisseling plaatsvindt, wat tot nieuwe inzichten leidt bij de betrokkenen )

De belofte van mediation

De belofte van mediation is dat het de gelegenheid biedt (weer) op een positieve, opbouwende manier met elkaar in gesprek te gaan. Zodat op zelfstandige wijze kan worden gezocht naar een uitkomst waar jij als deelnemer mee vooruit kunt. Dat is wat anders de hulp die je krijgt van een 'deskundige derde', die dan voor jou bepaalt hoe het verder moet. Als je dat zoekt moet je bij een advocaat / rechter aankloppen.

Niet voor rede vatbaar

Maar al te vaak hoor ik van mensen die de mogelijkheid van een mediation  overwegen dat de ander 'niet voor rede vatbaar is'. Dat wordt van elkaar gezegd, terwijl men zichzelf zeer redelijk vind. Raar is dat. De werkelijkheid is dan ook anders. Als je de moed hebt het gesprek aan te gaan moet je wellicht door een paar zure appels heen bijten.  Dat valt niet altijd mee en een ervarenmediator  kan daar zeer behulpzaam bij zijn. Maar er blijkt dan altijd wel een basis te zijn voor een redelijk gesprek.

Communicatie

Het grootste communicatieprobleem is dat we niet luisteren om te begrijpen.
We luisteren om te antwoorden.

Het is een van de taken van de mediator om je te helpen dit te doorbreken. Zodat je weer echt kunt luisteren. Naar je zelf en naar de ander.

Wil ik nu wel of geen mediation ?

Menigeen stuit op de vraag of mediation wel een goede aanpak is voor de situatie waarin men verzeild geraakt is. Niet alleen is er veel onduidelijkheid over wat mediation biedt, maar daarnaast komt vaak de vraag op of je dat nu wel wilt. Voor mensen met deze vragen werd de mediationtest ontwikkeld. Zodat je zelf kan onderzoeken of mediation wel of niet iets voor je is.

Pagina's