Blog van Fred van Welsem

Subscribe to RSS - Blog van Fred van Welsem

Simpel is het moeilijkst

Het is zo simpel. Als er een probleem gerezen is, dan moet je er over met elkaar in gesprek. Wanneer het een probleem is dat anderen aangaat, dan zien we dat vaak heel helder. Op het moment dat het ons zelf betreft, ontdekken we dat die simpele aanpak verre van gemakkelijk is. Daarom is het zo behulpzaam om een mediator te vragen om het gesprek mogelijk te maken en te ondersteunen. Graag tot jullie dienst.

Spijt

Het overlijden van een vriend herinnert je er soms aan dat bepaalde zaken ongezegd zijn gebleven. Dat je geen tijd had om te luisteren en soms hebt verzuimd een hand toe te reiken, terwijl dat eigenlijk wel het beste was. We hoeven onszelf daarvoor niet met verwijten te overladen. Dingen zijn zoals ze zijn en ook wij zijn niet volmaakt. Maar het kan ons wel spijten en we kunnen er van leren. Om altijd de communicatie open te houden. Ons hart te openen, ook al hebben we soms de neiging om af te sluiten. Dat geldt ook in een geschil waarin je bent vast gelopen.

Doe de mediationtest

Soms stel je jezelf de vraag of mediation wel een goede aanpak is voor de situatie waarin je verzeild bent geraakt. Niet alleen is er veel onduidelijkheid over wat mediation biedt, maar daarnaast komt vaak de vraag op of je dat nu wel wilt. Voor mensen met deze vragen werd de mediationtest ontwikkeld. Zodat je zelf kan onderzoeken of mediation wel of niet iets voor je is.

Samen ontdekken

Steeds opnieuw ontdek ik dat geen / gebrekkige / ongelukkige / onhandige communicatie de oorzaak is van vrijwel alle conflicten. Daarom is de inzet van een mediator zo behulpzaam, als je in een conflict bent vastgelopen. Het is zó helend om uit het juridische 'gelijk/ongelijk' patroon te stappen en met ondersteuning van een mediator het gesprek (weer) aan te gaan. Om samen te ontdekken wat er nu wel mogelijk is.

Gevangen

Soms lijk je wel gevangen te zitten. Gevangen in een conflict. Gevangen in een discussie, die zichzelf maar blijft herhalen. Gevangen in je beeld van de ander. Gevangen in je beeld van je zelf. Als dat je gevoel is, dan is de inzet van mij als mediator behulpzaam. Om jou / jullie te helpen om je uit de vicieuse cirkel te bevrijden. Ik help je graag de sleutel te vinden om de deur daarvoor te openen.

Vertrouwen

Mediation gaat ook - of misschien wel heel erg - over vertrouwen. Ergens in het proces van de communicatie is dat geschonden. Van uit dat geschonden vertrouwen wordt iedere volgende stap gezet. Alles wat je hoort, wordt 'gefilterd' door wantrouwen. Mijn beste mediations zijn die, waar het vertrouwen zich weer herstelt. Waar het niet meer nodig is om alle risico's af te dekken met juridische contracten.  Soms is volledig herstel van vertrouwen te veel gevraagd. Daar is ook vaak meer tijd voor nodig, dan we in de mediation hebben.

Schoonmnaken

Het nieuwe jaar is gestart. Dat kan voelen als een nieuwe start na het afronden van een mediation. Het voelt goed en bevrijdend als het verleden goed werd afgerond. Maar soms zijn er dingen blijven hangen. Zijn er nog 'left-overs'. Wat doe je daarmee?
Net zoals oude restjes in een pan, bestaat de kans van aankoeken, schimmelen etc.
Dus misschien toch maar schoonmaken? De moed opbrengen om het toch maar op de een of andere manier op te brengen. Het bespreekbaar maken.
Zodat je fris een nieuw begin kan maken.

Een goed einde geeft ruimte voor een goed begin

Tegen het einde van het jaar kijken we vaak terug. Wat hebben we gedaan? En wat niet?  Kunnen we nog iets doen, wat we nagelaten hebben?
Kortom we zijn bezig een periode af te ronden. Want een goede afronding schept ruimte voor een goed en fris begin.
Dat geldt ook voor mediation. Of het nu over een echtscheiding ging; of over een zakelijk conflict, een burenruzie, een probleem in de vereniging van eigenaren of een nalatenschap.
Ook daar geldt dat een goede afronding de ruimte schept voor een goed begin.
Ik wens iedere lezer een goed begin van het komende jaar!

Nalatenschap

Het komt veel voor dat het gesprek rond een nalatenschap verhardt. Onderwerpen die voorheen onbesproken en onder de tafel bleven, komen plotseling en onverwacht naar boven. Ontzettend pijnlijk allemaal. Dan is het behulpzaam om in een neutrale, veilige omgeving met behulp van een deskundige het gesprek in goede banen te leiden. De mediator is speciaal daarvoor opgeleid. Zijn deskundigheid ligt niet zozeer in kennis van de juridische aspecten, maar wel in het betrokkenen helpen het gesprek te voeren wat op dat moment gevoerd moet worden. Van mens tot mens.

Conflict als kans ??

Het hebben van een conflict is niet fijn. Dat kan iedere ervaringsdeskundige (en wie is dat niet?) beamen. Onze eerste reactie is die van vluchten (ontkennen, negeren, niet over spreken, etc) of vechten (juridiceren, hulptroepen zoals een advocaat inschakelen, de ander eens stevig aanpakken). Er is een andere weg. Ieder conflict heeft wel iets te melden en ons dus iets te leren. En vraagt dus om aandacht. Aandacht om te onderzoeken wat er echt aan de hand is. Dat kan je samen doen. Of met behulp van een behulpzame derde.

Pagina's