Blog van Fred van Welsem

Subscribe to RSS - Blog van Fred van Welsem

All begin is moeilijk

Alle begin is moeilijk. Dat geldt ook voor moeilijke gesprekken en mediations. Vaak gaat er een lange historie aan vooraf. Maar laat je daardoor niet afschrikken. Als je je zelf de ruimte daarvoor gunt, kan daarna de mogelijkheid ontstaan om een echt gesprek aan te gaan. Zou dat niet mooi zijn?

Geen wedstrijd

Een geschil is geen wedstrijd waar het gaat om winnen of verliezen. Dat laten we graag aan de sporters over. Een geschil ontstaat veelal omdat we op verschillende manieren naar een situatie kijken. Of er zijn verschillende belangen of misverstanden in het spel. In plaats van te streven naar een overwinning werkt het veel beter om samen te onderzoeken wat er nu echt aan de hand is en wat er wel mogelijk is. Dat levert mer op dan al die 'gelijk/ongelijk' spelletjes. De mediator helpt je bij dat onderzoek.

De eerste stap

Wanneer het gesprek vast gelopen is, is het vaak moeilijk om de eerste stap te maken. Dat voelt bijna als een verlies. Terwijl het vaak juist een teken van moed is. En van groothartigheid. Maar zo voelt het niet. Daarom is het zo fijn dat er mediators zijn. die behulpzaam zijn om het gesprek weer in beweging te brengen. In de goede richting.

Simpel is het moeilijkst

Het is zo simpel. Als er een probleem gerezen is, dan moet je er over met elkaar in gesprek. Wanneer het een probleem is dat anderen aangaat, dan zien we dat vaak heel helder. Op het moment dat het ons zelf betreft, ontdekken we dat die simpele aanpak verre van gemakkelijk is. Daarom is het zo behulpzaam om een mediator te vragen om het gesprek mogelijk te maken en te ondersteunen. Graag tot jullie dienst.

Spijt

Het overlijden van een vriend herinnert je er soms aan dat bepaalde zaken ongezegd zijn gebleven. Dat je geen tijd had om te luisteren en soms hebt verzuimd een hand toe te reiken, terwijl dat eigenlijk wel het beste was. We hoeven onszelf daarvoor niet met verwijten te overladen. Dingen zijn zoals ze zijn en ook wij zijn niet volmaakt. Maar het kan ons wel spijten en we kunnen er van leren. Om altijd de communicatie open te houden. Ons hart te openen, ook al hebben we soms de neiging om af te sluiten. Dat geldt ook in een geschil waarin je bent vast gelopen.

Doe de mediationtest

Soms stel je jezelf de vraag of mediation wel een goede aanpak is voor de situatie waarin je verzeild bent geraakt. Niet alleen is er veel onduidelijkheid over wat mediation biedt, maar daarnaast komt vaak de vraag op of je dat nu wel wilt. Voor mensen met deze vragen werd de mediationtest ontwikkeld. Zodat je zelf kan onderzoeken of mediation wel of niet iets voor je is.

Samen ontdekken

Steeds opnieuw ontdek ik dat geen / gebrekkige / ongelukkige / onhandige communicatie de oorzaak is van vrijwel alle conflicten. Daarom is de inzet van een mediator zo behulpzaam, als je in een conflict bent vastgelopen. Het is zó helend om uit het juridische 'gelijk/ongelijk' patroon te stappen en met ondersteuning van een mediator het gesprek (weer) aan te gaan. Om samen te ontdekken wat er nu wel mogelijk is.

Gevangen

Soms lijk je wel gevangen te zitten. Gevangen in een conflict. Gevangen in een discussie, die zichzelf maar blijft herhalen. Gevangen in je beeld van de ander. Gevangen in je beeld van je zelf. Als dat je gevoel is, dan is de inzet van mij als mediator behulpzaam. Om jou / jullie te helpen om je uit de vicieuse cirkel te bevrijden. Ik help je graag de sleutel te vinden om de deur daarvoor te openen.

Vertrouwen

Mediation gaat ook - of misschien wel heel erg - over vertrouwen. Ergens in het proces van de communicatie is dat geschonden. Van uit dat geschonden vertrouwen wordt iedere volgende stap gezet. Alles wat je hoort, wordt 'gefilterd' door wantrouwen. Mijn beste mediations zijn die, waar het vertrouwen zich weer herstelt. Waar het niet meer nodig is om alle risico's af te dekken met juridische contracten.  Soms is volledig herstel van vertrouwen te veel gevraagd. Daar is ook vaak meer tijd voor nodig, dan we in de mediation hebben.

Schoonmnaken

Het nieuwe jaar is gestart. Dat kan voelen als een nieuwe start na het afronden van een mediation. Het voelt goed en bevrijdend als het verleden goed werd afgerond. Maar soms zijn er dingen blijven hangen. Zijn er nog 'left-overs'. Wat doe je daarmee?
Net zoals oude restjes in een pan, bestaat de kans van aankoeken, schimmelen etc.
Dus misschien toch maar schoonmaken? De moed opbrengen om het toch maar op de een of andere manier op te brengen. Het bespreekbaar maken.
Zodat je fris een nieuw begin kan maken.

Pagina's