Blog van Fred van Welsem

Subscribe to RSS - Blog van Fred van Welsem

Gevangen

Soms lijk je wel gevangen te zitten. Gevangen in een conflict. Gevangen in een discussie, die zichzelf maar blijft herhalen. Gevangen in je beeld van de ander. Gevangen in je beeld van je zelf. Als dat je gevoel is, dan is de inzet van mij als mediator behulpzaam. Om jou / jullie te helpen om je uit de vicieuse cirkel te bevrijden. Ik help je graag de sleutel te vinden om de deur daarvoor te openen.

Vertrouwen

Mediation gaat ook - of misschien wel heel erg - over vertrouwen. Ergens in het proces van de communicatie is dat geschonden. Van uit dat geschonden vertrouwen wordt iedere volgende stap gezet. Alles wat je hoort, wordt 'gefilterd' door wantrouwen. Mijn beste mediations zijn die, waar het vertrouwen zich weer herstelt. Waar het niet meer nodig is om alle risico's af te dekken met juridische contracten.  Soms is volledig herstel van vertrouwen te veel gevraagd. Daar is ook vaak meer tijd voor nodig, dan we in de mediation hebben.

Schoonmnaken

Het nieuwe jaar is gestart. Dat kan voelen als een nieuwe start na het afronden van een mediation. Het voelt goed en bevrijdend als het verleden goed werd afgerond. Maar soms zijn er dingen blijven hangen. Zijn er nog 'left-overs'. Wat doe je daarmee?
Net zoals oude restjes in een pan, bestaat de kans van aankoeken, schimmelen etc.
Dus misschien toch maar schoonmaken? De moed opbrengen om het toch maar op de een of andere manier op te brengen. Het bespreekbaar maken.
Zodat je fris een nieuw begin kan maken.

Een goed einde geeft ruimte voor een goed begin

Tegen het einde van het jaar kijken we vaak terug. Wat hebben we gedaan? En wat niet?  Kunnen we nog iets doen, wat we nagelaten hebben?
Kortom we zijn bezig een periode af te ronden. Want een goede afronding schept ruimte voor een goed en fris begin.
Dat geldt ook voor mediation. Of het nu over een echtscheiding ging; of over een zakelijk conflict, een burenruzie, een probleem in de vereniging van eigenaren of een nalatenschap.
Ook daar geldt dat een goede afronding de ruimte schept voor een goed begin.
Ik wens iedere lezer een goed begin van het komende jaar!

Nalatenschap

Het komt veel voor dat het gesprek rond een nalatenschap verhardt. Onderwerpen die voorheen onbesproken en onder de tafel bleven, komen plotseling en onverwacht naar boven. Ontzettend pijnlijk allemaal. Dan is het behulpzaam om in een neutrale, veilige omgeving met behulp van een deskundige het gesprek in goede banen te leiden. De mediator is speciaal daarvoor opgeleid. Zijn deskundigheid ligt niet zozeer in kennis van de juridische aspecten, maar wel in het betrokkenen helpen het gesprek te voeren wat op dat moment gevoerd moet worden. Van mens tot mens.

Conflict als kans ??

Het hebben van een conflict is niet fijn. Dat kan iedere ervaringsdeskundige (en wie is dat niet?) beamen. Onze eerste reactie is die van vluchten (ontkennen, negeren, niet over spreken, etc) of vechten (juridiceren, hulptroepen zoals een advocaat inschakelen, de ander eens stevig aanpakken). Er is een andere weg. Ieder conflict heeft wel iets te melden en ons dus iets te leren. En vraagt dus om aandacht. Aandacht om te onderzoeken wat er echt aan de hand is. Dat kan je samen doen. Of met behulp van een behulpzame derde.

Wat is eigenlijk redelijk?

In een mediation kom je vaak voor de vraag te staan, wat jij nu eigenlijk redelijk vindt. Soms vind je het zelfde als je gesprekspartner; soms ook niet. En dan is er ook nog wat de mediator redelijk vindt. Van dat laatste hoef je je weinig aan te trekken. Jij en je gesprekspartner moeten met de uitkomst van jullie gesprek verder. Dus als je wilt dat er een oplossing komt die voor jullie beiden aanvaardbaar en werkbaar is; dan zal die oplossing door jullie beiden redelijk gevonden moeten worden.

Wat is er nu eigenlijk aan de hand?

De wens om te begrijpen wat er nu eigenlijk aan de hand is, staat in een conflict zwaar onder druk. Soms is de handelwijze van de ander volstrekt onbegrijpelijk. Sterker nog, soms snap je ook van je zelf niet hoe het zo ver heeft kunnen komen. Omdat we het niet weten en begrijpen gaan we vaak snel tot invulling en inkleuring over. Zo spinnen we ons in ons eigen beeld in. Ik ben het slachtoffer; de ander is de dader. 'Zij zijn groot en ik is klein'.

Hoe wilt u geholpen worden?

Dat is een belangrijke vraag, als u een dienstverlener inschakelt.

Zoekt u iemand die - kost wat kost - de andere partij er onder krijgt, dan bent u bij iemand uit de onderwereld aan het goede adres!

Zoekt u iemand die u - binnen de juridische regels - helpt en vertegenwoordigt; iemand die de gerezen kwestie van u overneemt en voor u aanpakt (en daarbij wint of verliest), ga dan naar een advocaat. De advocaat is ook de aangewezen persoon om u te laten informeren over de juridische aspecten van een probleem.

Specialisme in mediation ?

Maar al te vaak word ik benaderd met de vraag of ik specialist ben in een bepaald rechtsgebied in mediation. Zoals bij voorbeeld het arbeidsrecht of bestuursrecht. Die vraag komt voort uit een veel voorkomend misverstand. Want mediation is op zichzelf al een specialisme. De kunst van mediation is om mensen in de gelegenheid te stellen en te ondersteunen om het gesprek te voeren over waar het werkelijk om gaat. Dat is veel breder en omvattender dan alleen het beperkte juridische kader. Daar gaat het alleen maar om winnen of verliezen.

Pagina's