Blog van Fred van Welsem

Subscribe to RSS - Blog van Fred van Welsem

Spreken is zilver, maar zwijgen is goud

Communicatie gaat over zenden en ontvangen. Spreken en luisteren. Het oer-hollandse spreekwoord luidt dat 'Spreken zilver is, maar zwijgen (luisteren) goud". Wat jammer dat we zo geneigd zijn om niet voor 'goud', maar voor 'zilver' te gaan. Er valt veel te winnen als we de praktijk van het 'luisteren' wat meer zouden beoefenen. Echt zwijgen en luisteren, echt proberen in te voelen, wat de ander probeert te zeggen. De wereld zou er anders uit zien.

Transformatieve mediation

Transformatieve mediation wint veld. Steeds meer wordt ingezien dat mediation meer en anders is dan een semi juridische aanpak, waarbij deelnemende partijen worden aangestuurd door een specialist op het desbetreffende rechtsgebied in een richting die in de ogen van de mediator 'recht' doet aan partijen.

#MeToo

'#MeToo' : Een gevoelig onderwerp ! De meningen zijn verdeeld. "Heel goed dat er openheid komt en slachtoffers een stem krijgen". "Is 'naming and blaming' dé aanpak?" "Wat dan wel?" "Welke weg moeten we bewandelen om tot genezing en heling te komen?"

Mediation en coaching brengen in beweging

Mediation en coaching liggen dichter bij elkaar dan men soms denkt. Bij beide wordt een derde gevraagd om behulpzaam te zijn, omdat er iets vast gelopen is. Iemand zit op de een of andere manier vast in omstandigheden in het eigen leven. Of er is iets vast gelopen in de relatie tussen twee of meer mensen. Een coach of mediator helpt daar weer beweging in te brengen. Jouw of jullie eigen beweging. Omdat het om jouw of jullie leven gaat. De coach / mediator helpt je daar even bij stil te staan.

Een frisse start

Het jaar 2018 is van start. Een natuurlijk moment van herbezinning en om een frisse start te maken. Als we een stap verder gaan, kunnen we ons realizeren dat ieder moment ons de mogelijkheid van een frisse start biedt. Er is niets of niemand dat ons daarvan kan weerhouden. Het laten gaan van wat je gevangen houd in het verleden geeft veel ruimte. Het is ook wel zo praktisch, want je kan er niets meer aan veranderen.  Dagdromen over de toekomst leid je weg van dit moment. Als je je aandacht bij dit moment houd, waar is het conflict dan?

Gevaar of kans

Het Chineze karakter voor "crisis / conflict / geschil / situatie die uit balans is" heeft twee betekenissen. 'Gevaar' en 'kans'.  Wat natuurlijk de vraag oproept hoe je zo'n lastige situatie tot een kans kan maken. In ieder geval is het behulpzaam om te onderzoeken waar het je werkelijk om gaat en daar het gesprek over aangaan. Dat is niet altijd gemakkelijk. Daarom is het fijn dat er mediators zijn, die je daar behulpzaam mee kunnen zijn. Doen !

Stress en ziekte uitval

Volgens het NEA rapport van 2016 is 70 % van de psychisch ziekte verzuim stress gerelateerd. Conflict blijkt daarbij een van de belangrijkste oorzaken. Dit soort verzuim kost in Nederland jaarlijks ongeveer € 2.7 miljard. Goed omgaan met conflict kan dus een forse besparing opleveren. Ook in jouw directe omgeving. Een goed begeleid gesprek helpt om stoom af te blazen en lucht te klaren. De mediator is de specialist om je daarmee te helpen.

The lost art of good conversation

Onlangs verscheen het boek 'The lost art of good conversation'. Dat is precies waar het in mediation om gaat. Om de beweging te maken van een onvruchtbare, vervelende en negatieve discussie naar een goed gesprek. Daar heeft iedereen baat bij. Het boek wordt hierbij van harte aanbevolen.

Zelf beslissen

Iedereen wil graag zeggenschap hebben over zijn of haar eigen leven. Wat merkwaardig dan, dat als zich een geschil voordoet, zo velen de neiging hebben om het bij een ander - een advocaat of een rechter - neer te leggen. Daarmee zeggenschap en autonomie uit handen gevend. Ligt het niet voor de hand om met elkaar in gesprek te gaan, eventueel onder begeleiding van een onafhankelijke derde zoals de mediator. Zo wordt het eigen probleem oplossend vermogen sterker. Ook praktisch voor de toekomst. En een stuk goedkoper.

In alle meningsverschillen zijn onze tegenstanders krankzinnig

"In alle meningsverschillen zijn onze tegenstanders krankzinnig", aldus Mark Twain. Een interessante observatie als we kijken naar hoe anderen met conflicten omgaan. Maar hoe vaak komt het niet voor dat wij het zelfde doen, als we in een geschil bevangen zijn geraakt. Het is de mediator, die je behulpzaam kan zijn om uit die valkuil te komen. Om jullie te helpen met elkaar in gesprek te komen op een volwassen, eerlijke wijze, zonder elkaar of elkaars standpunten te vernederen. Opvallend om te ontdekken hoe veel ruimte er dan ontstaat voor meer of nieuw inzicht.

Pagina's