Blog van Fred van Welsem

Subscribe to RSS - Blog van Fred van Welsem

Mediation en coaching brengen in beweging

Mediation en coaching liggen dichter bij elkaar dan men soms denkt. Bij beide wordt een derde gevraagd om behulpzaam te zijn, omdat er iets vast gelopen is. Iemand zit op de een of andere manier vast in omstandigheden in het eigen leven. Of er is iets vast gelopen in de relatie tussen twee of meer mensen. Een coach of mediator helpt daar weer beweging in te brengen. Jouw of jullie eigen beweging. Omdat het om jouw of jullie leven gaat. De coach / mediator helpt je daar even bij stil te staan.

Een frisse start

Het jaar 2018 is van start. Een natuurlijk moment van herbezinning en om een frisse start te maken. Als we een stap verder gaan, kunnen we ons realizeren dat ieder moment ons de mogelijkheid van een frisse start biedt. Er is niets of niemand dat ons daarvan kan weerhouden. Het laten gaan van wat je gevangen houd in het verleden geeft veel ruimte. Het is ook wel zo praktisch, want je kan er niets meer aan veranderen.  Dagdromen over de toekomst leid je weg van dit moment. Als je je aandacht bij dit moment houd, waar is het conflict dan?

Gevaar of kans

Het Chineze karakter voor "crisis / conflict / geschil / situatie die uit balans is" heeft twee betekenissen. 'Gevaar' en 'kans'.  Wat natuurlijk de vraag oproept hoe je zo'n lastige situatie tot een kans kan maken. In ieder geval is het behulpzaam om te onderzoeken waar het je werkelijk om gaat en daar het gesprek over aangaan. Dat is niet altijd gemakkelijk. Daarom is het fijn dat er mediators zijn, die je daar behulpzaam mee kunnen zijn. Doen !

Stress en ziekte uitval

Volgens het NEA rapport van 2016 is 70 % van de psychisch ziekte verzuim stress gerelateerd. Conflict blijkt daarbij een van de belangrijkste oorzaken. Dit soort verzuim kost in Nederland jaarlijks ongeveer € 2.7 miljard. Goed omgaan met conflict kan dus een forse besparing opleveren. Ook in jouw directe omgeving. Een goed begeleid gesprek helpt om stoom af te blazen en lucht te klaren. De mediator is de specialist om je daarmee te helpen.

The lost art of good conversation

Onlangs verscheen het boek 'The lost art of good conversation'. Dat is precies waar het in mediation om gaat. Om de beweging te maken van een onvruchtbare, vervelende en negatieve discussie naar een goed gesprek. Daar heeft iedereen baat bij. Het boek wordt hierbij van harte aanbevolen.

Zelf beslissen

Iedereen wil graag zeggenschap hebben over zijn of haar eigen leven. Wat merkwaardig dan, dat als zich een geschil voordoet, zo velen de neiging hebben om het bij een ander - een advocaat of een rechter - neer te leggen. Daarmee zeggenschap en autonomie uit handen gevend. Ligt het niet voor de hand om met elkaar in gesprek te gaan, eventueel onder begeleiding van een onafhankelijke derde zoals de mediator. Zo wordt het eigen probleem oplossend vermogen sterker. Ook praktisch voor de toekomst. En een stuk goedkoper.

In alle meningsverschillen zijn onze tegenstanders krankzinnig

"In alle meningsverschillen zijn onze tegenstanders krankzinnig", aldus Mark Twain. Een interessante observatie als we kijken naar hoe anderen met conflicten omgaan. Maar hoe vaak komt het niet voor dat wij het zelfde doen, als we in een geschil bevangen zijn geraakt. Het is de mediator, die je behulpzaam kan zijn om uit die valkuil te komen. Om jullie te helpen met elkaar in gesprek te komen op een volwassen, eerlijke wijze, zonder elkaar of elkaars standpunten te vernederen. Opvallend om te ontdekken hoe veel ruimte er dan ontstaat voor meer of nieuw inzicht.

Winnen of verliezen

Winnen of verliezen ? Dat zijn termen die maar al te vaak gebruikt worden als het om een geschil gaat. Maar wel beschouwd, zijn dat woorden die zo'n situatie erg vertroebelen. Het zijn uitstekende woorden als het gaat om sport. Een geschil of conflict is echter geen sport. Dus laat dit soort woorden als 'winnen' en 'verliezen' ; en  'gelijk' of 'ongelijk'  eens achterwege en maak plaats voor 'nieuwsgierigheid'. Wat is hier eigenlijk aan de hand? Hoe is het zo ver kunnen komen? Hoe kijken verschillende betrokkenen er tegen aan. Gegarandeerd dat je er iets van leert.

Schoenmaker, blijf bij je leest

Vaak worden de termen 'mediation', 'fasciliteren', 'gespreks- of teamcoaching' e.d. door elkaar heen gebruikt. Verschillende mensen verstaan er verschillende dingen onder. Dat is verwarrend. En op meer verwarring zit je als klant niet te wachten. Vraag daarom door wat de  'mediator' aanbiedt. Bij mij is het antwoord simpel (maar de taak is in de praktijk niet altijd even makkelijk !). Ik help jullie het gesprek weer op gang te brengen. Zodat jullie met elkaar kunnen praten, waar over gepraat moet worden. Met de inhoud van het gesprek bemoei ik me niet.

Wat Einstein er van vindt

Er zijn veel manieren om tegen een verschil aan te kijken. Als je vindt dat er geen verschillen mogen bestaan, dan ligt het voor de hand dat je voor je eigen gelijk gaat. Het wordt dan winnen of verliezen. De ervaring is dat er meestal alleen verliezers zijn. Je kan ook met open nieuwsgierigheid naar die verschillen kijken. Eigenlijk zijn ze heel interessant. Hoe kan het toch zijn dat hij/zij het zo anders ziet dan jij? Als gevolg van zo'n open belangstelling ontstaat vaak meer begrip voor de ander.

Pagina's