Blog van Fred van Welsem

Subscribe to RSS - Blog van Fred van Welsem

Wat doen we anders in 2019 ??

Aan Albert Einstein wordt de volgende gedachte toegeschreven : “Waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen, en dan verschillende uitkomsten verwachten”.
Vermoedelijk is deze uitspraak niet van hem, maar dat maakt de juistheid ervan niet minder. Ook voor het deelnemen aan een mediation geldt het zelfde. Blijf je het zelfde blijft doen als altijd, kan je het zelfde resultaat verwachten. Wordt 2019 het jaar om eens iets anders te proberen?

Feestdagen

De feestdagen staan voor de deur. Voor degenen die verwikkeld zijn in een echtscheiding - of een echtscheiding achter de rug hebben - vaak een moeilijke periode. Zeker als jullie kinderen hebben. Drie eenvoudige en belangrijke tips:
1. Stel de belangen / wensen van je kinderen voorop. Niet dat ze altijd hun zin moeten krijgen, maar neem dat wat ze willen wel serieus.
2. Blijf in gesprek en contact met elkaar als ouders. Ook als het soms lastig is. Het tijdig op tafel leggen van iets dat je moeilijk vindt, voorkomt dat de emoties oplopen.

Vrijwilligheid

Vrijwilligheid is een belangrijke voorwaarde voor een mediation. De keuze voor mediation geeft aan dat je aan het gesprek deel wilt nemen. Dat je het op zijn minst een kans wilt geven. Die keuze kan ook gemaakt worden, nadat je door de rechter of een ander naar een mediation 'gestuurd' bent. Dat gebeurt in de praktijk steeds meer. Het kan zijn, dat je  ter plekke dan toch maar besluit het gesprek een kans te geven. Dat is genoeg. Maar een goede mediator neemt ook zonder meer genoegen met een weigering aan de mediation deel te nemen.

Transformatieve Dialoog

Net zoals tussen personen, wil ook binnen groepen, gemeenschappen of zelfs landen wel eens een conflict ontstaan. De transformatieve begeleider of facilitator begeleidt het gesprek zodanig dat de communicatie van destructief constructief transformeert. Deelnemende subgroepen voelen zich krachtiger en kunnen daardoor ook beter naar elkaar luisteren. De uitkomst bepalen ze uiteindelijk zelf. Democratischer kan het niet. Dat is  heel wat anders dan een derde mogendheid die betrokkenen komt opleggen wat ze moeten doen.

Luisteren

Het met in gesprek gaan wordt pas echt succesvol, als we bereid zijn om naar elkaar te luisteren. Soms is dat lastig. Dan is het fijn dat een mediator beschikbaar is om daarbij behulpzaam te zijn.

De belofte van mediation

Mensen zijn redelijk van aard. In staat om hun eigen belangen te zien, maar ook om begrip op te brengen voor die van de ander. In een conflict situatie komt dat onder spanning. Met als resultaat misvormde beelden van zelf (hoe kan mij dit nu overkomen?) en de ander (die nog nooit heeft gedeugd!). De mediatot ondersteunt je in het maken van je eigen keuzes. Dat brengt je terug in je eigen kracht. Daarmee kan je ook weer beter de ander horen. Op die manier wordt het gesprek stap voor stap constructiever. Met als uitkomst datgene waar jullie aan toe zijn. Dat is de belofte van mediation

Mediation als specialisme

Er wordt mij wel eens gevraagd wat mijn specialisme als mediator is. Mijn vaste antwoord is dan 'mediation'! Ik pretendeer niet inhoudelijk veel te weten van het gebied waar het geschil over gaat. En nog minder weet ik van de levens van de mensen die aan de gesprekstafel zitten. Mijn specialisme is om die mensen weer met elkaar in gesprek te krijgen. Echt in gesprek. Op grond van hun eigen kennis en wijsheid. Omdat zij hun eigen leven kennen als geen ander.

Spreken is zilver, maar zwijgen is goud

Communicatie gaat over zenden en ontvangen. Spreken en luisteren. Het oer-hollandse spreekwoord luidt dat 'Spreken zilver is, maar zwijgen (luisteren) goud". Wat jammer dat we zo geneigd zijn om niet voor 'goud', maar voor 'zilver' te gaan. Er valt veel te winnen als we de praktijk van het 'luisteren' wat meer zouden beoefenen. Echt zwijgen en luisteren, echt proberen in te voelen, wat de ander probeert te zeggen. De wereld zou er anders uit zien.

Transformatieve mediation

Transformatieve mediation wint veld. Steeds meer wordt ingezien dat mediation meer en anders is dan een semi juridische aanpak, waarbij deelnemende partijen worden aangestuurd door een specialist op het desbetreffende rechtsgebied in een richting die in de ogen van de mediator 'recht' doet aan partijen.

#MeToo

'#MeToo' : Een gevoelig onderwerp ! De meningen zijn verdeeld. "Heel goed dat er openheid komt en slachtoffers een stem krijgen". "Is 'naming and blaming' dé aanpak?" "Wat dan wel?" "Welke weg moeten we bewandelen om tot genezing en heling te komen?"

Pagina's