Welstone home

VOOROORDELEN ZIJN
MOEILIJKER TE KRAKEN
DAN ATOMEN

Albert Einstein