Welstone home

Het op een eerlijke manier met elkaar oneens zijn
Is vaak een teken van vooruitgang

Mahatma Gandhi